Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20336
Title: Біоекономіка: соціально-економічний аспект
Other Titles: Bioeconomy: socio-economic aspect
Authors: Будякова, О. Ю.
Keywords: біоекономіка
стійка біоекономіка
біомаса
сталий розвиток
Європейський Союз
bioeconomy
sustainable bioeconomy
biomass
sustainable development
European Union
Issue Date: 2022
Citation: Будякова О. Ю. Біоекономіка: соціально-економічний аспект / О. Ю. Будякова // Креативний простір України та світу : колективна монографія. – Харків : СГ НТМ "Новий курс", 2022. – С. 209-217.
Source: Креативний простір України та світу
Abstract: Вперше в історії людства ми стикаємося з виникненням єдиної та тісно взаємопов'язаної соціально-екологічної системи планетарного масштабу. Весь світ стикається з безпрецедентною кількістю пов'язаних одна з одною проблем, масштаби яких у найближчі десятиліття лише зростатиме. Це зростаючий попит на продовольство, воду, ресурси та енергію та одночасно боротьба за запобігання змінам клімату та деградації навколишнього середовища, включаючи втрату біорізноманіття, викиди біогенних речовин та деградацію ґрунтів. Вирішення цих складних проблем поряд з необхідністю надання підтримки для соціально-економічного процвітання народонаселення, що зростає, вимагає системної зміни майбутньої економічної моделі.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20336
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра смарт-економіки
ISBN: 978-617-7886-35-7
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моно_Біоекономіка_209-217.pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.