Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20383
Title: Програмне забезпечення для оптимізації складу багатокомпонентних сумішей
Authors: Резанова, В. Г.
Вільцанюк, О. А.
Резанова, Н. М.
Keywords: композиційні нанонаповнені синтетичні волокнисті матеріали
синтетичні класичні волокна
синтетичні класичні нитки
нанодобавка
різна хімічна природа
нанонаповнені композиційні нитки
тонковолокнисті матеріали
розплав сумішей полімерів
мікрофібрилярна структура
мікрофібрилярний композит
мікрофібрилярні нитки
неткані матеріали
надтонкі нанонаповнені волокона
нанонаповнені біологічно-активні волокнисті матеріали
антимікробні властивості металів
антимікробні властивості оксидів металів
наностан
волокнисті матеріали
антимікробна дія
хірургічні нитки з антимікробними властивостями
трансплантати з антимікробними властивостями
математичне планування експерименту
коефіцієнт регресії
метод найменших квадратів
адекватність моделі
повні факторні експерименти
дробові факторні експерименти
діаграма склад-властивість
симплексно-граткові плани
попередня трансформація симплексної підобласті
симплексно-центроїдні плани
багатокомпонентна система
програмне забезпечення
трикомпонентна сумішева система
трикомпонентна система з неспівставним вмістом компонентів
модифікація
поліпропіленова мононитка
чотирикомпонентна сумішева система
мікрофібрилярні нитки з покращеними властивостями
інтерактивне планування експерименту для трикомпонентної суміші
експеримент для чотирикомпонентної суміші
Issue Date: 2022
Publisher: ТОВ "Видавничий дім "АртЕк"
Citation: Резанова В. Г. Програмне забезпечення для оптимізації складу багатокомпонентних сумішей : монографія / В. Г. Резанова, О. А. Вільцанюк, Н. М. Резанова. – Київ : АртЕк, 2022. – 316 с.
Abstract: В монографії наведені методи математичного планування експериментальних досліджень та оптимізації складу багатокомпонентних сумішевих систем. Узагальнені результати щодо розробки нових синтетичних волокнистих матеріалів шляхом введення в їх структуру нанонаповнювачів різної хімічної природи та форми. Детально розглянуте створене авторами програмне забезпечення для побудови плану експериментів в досліджуваній області факторного простору та оптимізації складу любих типів сумішевих систем три- і чотирикомпонентних гетерогенних композицій. Представлені конкретні прикдади застосування ПЗ для встановлення взаємозв’язку склад-властивість з метою одержання із нанонаповнених полімерних сумішей волокнистих матеріалів з прогнозованими характеристиками. Монографія може бути корисною для викладачів, науковців, аспірантів, студентів зі спеціальностей: комп’ютерні науки, хімічні технології та медцина, а також для широкого кола спеціалістів, які працюють над дослідженнями і створенням нових композиційних матеріалів.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20383
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра комп'ютерних наук
ISBN: 978-617-8043-51-3
Appears in Collections:Наукові видання (Монографії)
Кафедра комп'ютерних наук (КН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20221111_301.pdf6,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.