Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20522
Title: Основи проектування машин зі складним рухом робочих ємкостей для фінішної обробки дрібних деталей
Authors: Залюбовський, М. Г.
Панасюк, І. В.
Keywords: фінішна об’ємна обробка дрібних деталей
машина зі складним рухом робочих ємностей типу Turbula
ведучий вал машини
машина зі складним просторовим рухом робочих ємностей
обертальна кінематична пара
поступальна кінематична пара
кінематична пара четвертого класу
шарнірний механізм
привід машини
ведучий вал машини
зворотно-поступальне переміщення
шарнірний двохкулісний механізм
шарнірний коромисло-повзунний механізм
повзун
ланцюгова передача
рухома ланка
кривошип
коромисло
просторовий механізм
галтувальна машина
базова конструкція машини
вертикальна вісь обертання
горизонтальна вісь обертання
машина з кінематичною парою 4-го класу
силове дослідження
поверхня оброблюваної деталі
поверхня полімерної деталі
фрикційний контакт
інтенсивність зносу поверхні деталі
статичний момент опору
рухома ланка машини
сипке робоче середовище
робоча ємкість
просторове переміщення ланок машини
максимальна потужність
машина зі складним рухом ємкості
експериментальне дослідження потужності машини
експериментальна установка
планування експерименту
досліджуваний процес
дані експерименту
процес обробки полімерних деталей
задача експерименту
процес полірування полімерних виробів
процес шліфування полімерних виробів
час обробки робочої ємкості
геометричні параметри робочої ємкості
торець ємності
ливник
металеві деталі
замок блискавка
полімерні матеріали
крихкість
промерзання
середовище низьких температур
зворотно-поступальне переміщення
кутова швидкість ведучого валу
двохкривошипний привод
кривошипно-кулісний привод
привод з шарніром Гука
ведений вал
машини з планетарно-відцентровими робочими ємкостями
абразив
вільні гранули
складний просторовий рух
Issue Date: 2022
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Залюбовський М. Г. Основи проектування машин зі складним рухом робочих ємкостей для фінішної обробки дрібних деталей : монографія / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк. – Київ : КНУТД, 2022. – 353 с.
Abstract: Розглянуто аспекти виконання фінішних галтувальних технологічних операцій у машинах зі складним рухом робочих ємкостей в галузевому машинобудуванні. Наведені принципи та закономірності раціонального проектування такого обладнання. Для інженерів, студентів і аспірантів ВНЗ спеціальностей "Галузеве машинобудування" та "Прикладна механіка". Може бути використана працівниками НДІ та КБ, що спеціалізуються на проектуванні галтувального обладнання, а також виробництві полімерних та металевих дрібних деталей.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/20522
Faculty: Інститут інженерії та інформаційних технологій
Department: Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки
ISBN: 978-617-7763-06-1
Appears in Collections:Наукові видання (Монографії)
Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OPM_mono_2022.pdf27,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.