Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2075
Title: Аналіз використання дискретних датчиків для орієнтування об’єкта в зоні обробки незрячим оператором на швейній машині
Authors: Орловський, Б. В.
Єфіменко, В. Б.
Keywords: discrete sensors
orientation details
blind operator
sewing machine
дискретные датчики
ориентирование деталей
незрячий оператор
швейная машина
дискретні датчики
орієнтування деталей
незрячий оператор
швейна машина
Issue Date: 2016
Citation: Орловський Б. В. Аналіз використання дискретних датчиків для орієнтування об’єкта в зоні обробки незрячим оператором на швейній машині [Текст] / Б. В. Орловський, В. Б. Єфіменко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Технічні науки. - 2016. - № 3 (98). - C. 32-43.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Технічні науки
Abstract: Встановлено нові зв'язки в структурних схемах механіко-технологічних систем з безконтактними дискретними датчиками положення кромки текстильного матеріалу, який переміщається в подовжньому напрямі зубчастої рейкою швейної машини і в поперечному напрямку незрячим оператором. Виконано узагальнення закономірностей побудови структур з прямими і зворотними зв'язками в системі «швейна машина - зовнішнє середовище - незрячий оператор» для проектування швейних машин для незрячих і швейних машин-автоматів.
Установлены нове связи в структурных схемах механико-технологических систем с бесконтактными дискретными датчиками положения кромки текстильного материала, который перемещается в продольном направлении зубчатойрейкой швейной машины и в поперечном направлении незрячим оператором. Выполнено обобщение закономірностей построения структур с прямыми и обратными связями в системе «швейная машина – внешняя среда - незрячий оператор» для проектирования швейных машин для незрячих и швейних машин-автоматов.
New communication schemes of the structural mechanical-technological systems with contactless sensors discrete of the textile material edge position which moves in the longitudinal direction of the rack of the sewing machine and transverse direction by blind operator is set. The generalization of building structures laws with backward and forward linkages in the system "sewing machine - environment - blind operator" for the sewing machines design for the blind operators and sewing automated machines is improved.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2075
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V98_P032-043.pdf502,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.