Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/22789
Title: Художньо-образні засоби інтерпретації етнічних мотивів декору сучасного костюма
Other Titles: Artistic means of interpretation of ethnic motives of modern costume decor
Authors: Терещенко, О. Г.
Кудревський, М. А.
Чупріна, Н. В.
Keywords: дизайн ювелірних виробів
дизайн біжутерії
етностилістика
традиційні прикраси України
головні убори
декор
модні тенденції
design of jewelry
design of bijouterie
ethnostylistics
traditional jewelry of Ukraine
headdresses
decor
fashion trends
Issue Date: 2022
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Терещенко О. Г. Художньо-образні засоби інтерпретації етнічних мотивів декору сучасного костюма / О. Г. Терещенко, М. А. Кудревський, Н. В. Чупріна // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали IIІ Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 17 листопада 2022 року. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 237-242.
Abstract: В роботі охарактеризовано різновид українських прикрас, головних уборів, їх розвиток та урізноманітнення. Систематизовано сучасні матеріали та тенденції в ювелірних прикрасах та біжутерії сьогодення та минулого. Коштовні каміння, метал, природні і інші сучасні матеріали дають можливість створити неперевершені образи і втілити в життя національні прикраси по-новому. Проаналізовано передумови, методи та засоби створення актуального образу в етностилістиці. Обґрунтовано доцільність застосування прикрас та головних уборів як засобу декору в дизайні етнічно орієнтованих моделей костюма. Визначено засоби інтерпретації етнічних мотивів у розробці авторських зразків декору костюма.
The work describes a variety of Ukrainian jewelry, headdresses, their development and diversification. Modern materials and trends in jewelry and jewelry of the present and past are systematized. Precious stones, metal, natural and other modern materials make it possible to create unique images and bring national beauties to life in a new way. The prerequisites, methods and means of creating an actual image in ethnostylistics are analyzed. The expediency of using jewelry and headdresses as a means of decoration in the design of ethnically oriented costume models is substantiated. Means of interpretation of ethnic motifs in the development of author's samples of costume decor are determined.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/22789
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2022_V1_P237-242.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.