Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/22813
Title: Theoretical basis of innovative support of international business
Other Titles: Теоретичні основи інноваційної підтримки міжнародного бізнесу
Authors: Nevmerzhytska, O.
Puzyrova, P.
Keywords: innovative support
innovative management
international business
effective activity
economic conditions
business relations
enterprises
інноваційна підтримка
інноваційний менеджмент
міжнародний бізнес
ефективна діяльність
економічні умови
ділові відносини
підприємства
Issue Date: 2022
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Nevmerzhytska O. Theoretical basis of innovative support of international business / O. Nevmerzhytska, P. Puzyrova // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали IIІ Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 17 листопада 2022 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 52-59.
Abstract: The theoretical foundations of innovative support of international business in modern conditions are considered. It was determined that innovative support of international business is impossible without innovative management, which acts as the basis and guarantee of effective activity of international business in today's changing conditions. It has been established that in connection with the gradual entry of Ukraine into the international market, new economic conditions have begun to be created, which allow enterprises to freely enter into business relations with foreign partners and carry out other forms of international contacts. It has been proven that innovative management in international business, in contrast to traditional management methods, allows enterprises not only to survive, but also to receive innovative support of international business in a changing market environment.
Розглянуто теоретичні основи інноваційної підтримки міжнародного бізнесу в сучасних умовах. Визначено, що інноваційна підтримка міжнародного бізнесу неможлива без інноваційного менеджменту, який виступає основою та запорукою ефективної діяльності міжнародного бізнесу в мінливих умовах сьогодення. Встановлено, що у зв’язку з поступовим входженням України на міжнародний ринок, почали створюватися нові економічні умови, що дозволяють підприємствам безперешкодно вступати в ділові відносини з зарубіжними партнерами і здійснювати інші форми міжнародних контактів. Доведено, що інноваційний менеджмент в міжнародному бізнесі, на відміну від традиційних методів управління, дозволяє підприємствам не тільки вижити, але й отримати інноваційну підтримку міжнародного бізнесу в мінливому ринковому середовищі.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/22813
Appears in Collections:Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2022_V2_P052-059.pdf738,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.