Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/22815
Title: The main stages of support and development of international activities in modern conditions
Other Titles: Основні етапи підтримки та розвитку міжнародної діяльности в сучасних умовах
Authors: Porokhnia, D.
Puzyrova, P.
Keywords: international activity
support
development
strategies
stages
enterprise
planning
formation
міжнародна діяльність
підтримка
розвиток
стратегії
етапи
підприємство
планування
формування
Issue Date: 2022
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Porokhnia D. The main stages of support and development of international activities in modern conditions / D. Porokhnia, P. Puzyrova // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали IIІ Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 17 листопада 2022 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 65-72.
Abstract: The essence of the main stages of support and development of international activity in modern conditions is considered. It was determined that the main stages of support and development of international activity are: determination of prerequisites and establishment of incentives for the development of a strategy for the development of the international activity of the enterprise; selection and analysis of factors that affect the development of international activities of the enterprise; analysis of the role of the state in conducting international activities by the enterprise; substantiation of ways of development of the international activity of the enterprise and definition of the goal; analysis of the enterprise's own capabilities; determination of geographical and territorial priorities for the development of the international activity of the enterprise; the choice of the most acceptable strategy of the international activity of the enterprise among alternative ones; implementation and implementation of the strategy for the development of the international activity of the enterprise; control over the implementation of the selected strategy for the development of the enterprise's international activities.
Розглянуто сутність основних етапів підтримки та розвитку міжнародної діяльности в сучасних умовах. Визначено, що основними етапами підтримки та розвитку міжнародної діяльності є: визначення передумов та встановлення стимулів щодо розробки стратегії розвитку міжнародної діяльності підприємства; виділення та аналіз чинників, які впливають на розвиток міжнародної діяльності підприємства; аналіз ролі держави у веденні підприємством міжнародної діяльності; обґрунтування шляхів розвитку міжнародної діяльності підприємства та визначення мети; аналіз власних можливостей підприємства; визначення географічнотериторіальних пріоритетів розвитку міжнародної діяльності підприємства; вибір найбільш прийнятної стратегії міжнародної діяльності підприємства серед альтернативних; впровадження та реалізація стратегії розвитку міжнародної діяльності підприємства; контроль за реалізацією обраної стратегії розвитку міжнародної діяльності підприємства.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/22815
Appears in Collections:Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2022_V2_P065-072.pdf939,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.