Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/22818
Title: Вплив інноваційної діяльності на розвиток бізнесу в умовах війни
Other Titles: The impact of innovation on business development during the war
Authors: Бабак, О. Р.
Радіонова, Наталія Йосипівна
Keywords: інновації
бізнес
підприємство
інновації в умовах війни
бізнес в умовах війни
innovations
business
enterprise
innovations during the war
business during the war
Issue Date: 2022
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Бабак О. Р. Вплив інноваційної діяльності на розвиток бізнесу в умовах війни / О. Р. Бабак, Н. Й. Радіонова // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали IIІ Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 17 листопада 2022 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 84-88.
Abstract: Розглянуто стан інновацій для вітчизняних підприємств в умовах війни, шляхи та проблеми впровадження інновацій. Проаналізовано чинники, які негативно впливають на розвиток інноваційних процесів на вітчизняних підприємствах. Досліджено вплив інновацій на промислові підприємства України. Зроблено оцінку структури інноваційних досліджень. Визначено основні напрями розвитку інновацій в Україні.
The state of innovations for domestic enterprises in the conditions of war, ways and problems of their implementation of innovations are considered. The factors that negatively affect the development of innovation processes at domestic enterprises are analyzed. The influence of innovations on industrial enterprises of Ukraine is investigated. The structure of innovation research is assessed. The main directions of innovation development in Ukraine are determined.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/22818
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2022_V2_P084-088.pdf673,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.