Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/22837
Title: Облік основних засобів із використанням новітніх інформаційних технологій
Other Titles: Accounting of fixed assets using the latest information technologies
Authors: Смоляр, М. В.
Радіонова, Наталія Йосипівна
Keywords: основні засоби
організація обліку основних засобів
ризики обліку
інформаційні системи
fixed assets
organization of accounting for fixed assets
accounting risks
information systems
Issue Date: 2022
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Смоляр М. В. Облік основних засобів із використанням новітніх інформаційних технологій / М. В. Смоляр, Н. Й. Радіонова // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали IIІ Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 17 листопада 2022 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 195-199.
Abstract: Розглянуто основи організації обліку основних засобів з використанням новітніх інформаційних технологій. Дано оцінку використанню новітніх технологій для обліку основних засобів. Зазначено завдання, які мають вирішити використання інформаційних систем для обліку основних засобів. Розкрито принципи вибору програмного продукту для обліку основних засобів підприємства. Розглянуто базові принципи безпеки при застосуванні автоматизованого ведення обліку основних засобів. Згруповано основні види ризиків автоматизованого обліку основних засобів підприємства та запропоновано шляхи їх зменшення.
The basics of the organization of accounting of fixed assets with the use of the latest information technologies are considered. The use of the latest technologies for accounting for fixed assets is evaluated. The tasks to be solved by the use of information systems for accounting of fixed assets are indicated. The principles of choosing a software product for accounting of fixed assets of the enterprise are disclosed. The basic principles of safety in the application of automated accounting of fixed assets are considered. The main types of risks of the automated accounting of the company's fixed assets are grouped and ways of reducing them are proposed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/22837
Appears in Collections:Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Innovatyka2022_V2_P195-199.pdf712,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.