2016 рік : [1636] Community home page

Містить колекції матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів тощо, проведених у 2016 році. Місце проведення – Київський національний університет технологій та дизайну.

Browse

Collections in this community

Актуальні питання державотворення у аспекті євроінтеграційних процесів в Україні [81]

Збірник тез круглого столу (м. Київ, 1 листопада 2016 року)

Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління [150]

IV Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів (м. Київ, 4 листопада 2016 року)

Logo

Діалог культур у Європейському освітньому просторі [12]

I Міжвузівська конференція для іноземних студентів (м. Київ, 16-17 травня 2016 року)

Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України [53]

VI Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 7 жовтня 2016 року)

Інноваційні матеріали та технології шкіряно-хутрового виробництва [51]

II Міжнародний науково-практичний семінар (м. Київ, 19 листопада 2016 року)

Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС [97]

Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 27 травня 2016 року)

Наукові розробки молоді на сучасному етапі [1099]

XV Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів (м. Київ, 28-29 квітня 2016 року)

Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи" [68]

Матеріали І Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (м. Київ, 7 грудня 2016 року)

Цивільно-правове законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку [25]

Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 28 квітня 2016 року)