Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23065
Title: Параметричний аналіз і синтез вибору захватів маніпуляторів деталей крою з текстилю
Other Titles: Parametric analysis and synthesis of the choice of grippers for manipulators of textile cut parts
Authors: Орловський, Б. В.
Місяць, М. В.
Keywords: аналіз
захват
маніпулятор
деталь крою
текстиль
Issue Date: May-2022
Publisher: Національний університет "Чернігівська політехніка"
Citation: Орловський Б. В. Параметричний аналіз і синтез вибору захватів маніпуляторів деталей крою з текстилю / Б. В. Орловський, М. В. Місяць // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС - 2022) : матеріали тез доповідей XII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 26-27 травня 2022 року. – У 2-х т. – Т. 1. – Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022. – С. 209-212.
Abstract: Наведені результати порівняльного аналізу функціонально адекватних захватів маніпуляторів деталей крою з текстилю для автоматизованого завантаження швейних машин. Отримані експериментально-статистичні моделі захватів для узагальненого показника робочого процесу з урахуванням якісних і кількісних параметрів захватів. Обгрунтована пропозиція доцільності використання безконтактних вакуумних захватів деталей крою з текстилю і захватів комбінованої дії.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23065
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра механічної інженерії
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра механічної інженерії (МІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_1_Орловський_Б.В_209-212.pdf641,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.