Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23066
Title: Аналіз і синтез циклових мехатронних систем з програмованим логічним контролером
Other Titles: Analysis and synthesis of cyclic mechatronic systems with a programmable logic controller
Authors: Орловський, Б. В.
Keywords: аналіз
синтез
контролер
графи
Allocation List
Issue Date: May-2022
Publisher: Національний університет "Чернігівська політехніка"
Citation: Орловський Б. В. Аналіз і синтез циклових мехатронних систем з програмованим логічним контролером / Б. В. Орловський // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС - 2022) : матеріали тез доповідей XII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 26-27 травня 2022 року. – У 2-х т. – Т. 1. – Чернігів : НУ "Чернігівська політехніка", 2022. – С. 212-213.
Abstract: При аналізі на засадах технічного завдання будуються графи функціонально адекватних циклових мехатронних систем і виконується їх порівняльний аналіз з метою вибору найбільш раціонального, з точки зору техніко-економічних переваг. На цій стадії проектування визначаються параметри (змінні) для складання Allocation List (Алокейшен листа) і розробки програми проекту. Розробка програмного кода для прошивки контролера є наступною стадією проектування, а саме синтезом об’єкту проектування і який реалізується на етапі підготовки програми для прошивки програмованого логічного контролера (PLK).
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23066
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра механічної інженерії
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра механічної інженерії (МІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_1_Орловський_Б.В_212-213.pdf573,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.