Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23125
Title: Об'єктно-орієнтоване проектування діаграми об‘єктів машин для стібків класу 300
Other Titles: Object-oriented design of machine object diagrams for class 300 stitches
Authors: Орловський, Б. В.
Keywords: об’єктно-оріентоване проектування
швейна машина
стібки класу 300
делегування
механіко-технологічна система
Issue Date: May-2019
Publisher: Чернігівський національний технологічний університет
Citation: Орловський Б. В. Об'єктно-орієнтоване проектування діаграми об‘єктів машин для стібків класу 300 / Б. В. Орловський // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС - 2019) : матеріали тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів, 14-16 травня 2019 року. – У 2-х т. – Т. 2. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 17-19.
Abstract: Розглянуто об‘єктно-орієнтоване проектування циклограми роботи човникової швейної машини за цикл утворення одного стібка. Побудована діаграма Бучі для об‘єктів цільового призначення швейної машини для стібків класу 300. Показано, що при об‘єктно-орієнтованому проектуванні застосовуються наступні основні приципи об‘єктно-орієнтованого програмування: декомпозиція механіко-технологічної системи на класи і об'єкти; успадкування; інкапсуляція; поліморфізм.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23125
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра механічної інженерії
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра механічної інженерії (МІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_2019_КЗЯТПС_Орловський.pdf230,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.