Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23126
Title: Проєктування технологічного процесу виготовлення сукні жіночої в умовах масового виробництва з розробкою дидактичного проєкту професійно-практичної підготовки кравців
Other Titles: Designing and technological process of making a women's dress in industrial production with the development of a didactic project for professional training of tailors
Authors: Кириченко, Римма Вікторівна
Творун, Наталія Сергіївна
Keywords: сукня жіноча
плани занять
технологія виготовлення
конструювання одягу
дидактичний проєкт
women's dress
lesson plans
manufacturing technology
clothing design
didactic project
Issue Date: 2020
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Творун Н. С. Проєктування технологічного процесу виготовлення сукні жіночої в умовах масового виробництва з розробкою дидактичного проєкту професійно-практичної підготовки кравців : дипломний магістерський проєкт за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) / Н. С. Творун ; наук. кер. Р. В. Кириченко ; рец. О. М. Внукова. – Київ : КНУТД, 2020. – 108 с.
Abstract: В дипломному проєкті спроєктовано сукню жіночу для молодшої вікової групи. Базову модель виробу спроєктовано на типову фігуру розміру 164-88-92. Проаналізовано методи обробки швейного виробу. Розроблено технологічну документацію на виготовлення сукні жіночої. Запроєктовано потокову лінію швейного цеху. В рамках методичного розділу дипломного проєкту проаналізовано трудову діяльність кравців, проведено методичний аналіз навчально-програмної документації. Сформовано навчальну програму дисципліни "Основи конструювання одягу". Розроблено дидактичний проєкт за темою "Проєктування сукні жіночої" та розроблено плани занять за визначеною темою.
In the graduation project, a woman's dress was designed for the younger age group. The basic model of the product is designed for a typical figure of size 164-88-92. We analyzed the methods of processing a sewing product. We developed the technological documentation for the manufacture of a woman's dress. We designed a sewing shop flow line. Within the framework of the methodological section of the diploma project, the labor activity of tailors was analyzed, a methodological analysis of educational and program documentation was carried out. The curriculum of the discipline "Basics of designing clothes" was formed. A didactic project on the topic "Designing a woman's dress" was developed and lesson plans for the selected topic were developed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23126
Faculty: Факультет мистецтв і моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
Appears in Collections:Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom015_Tvorun_Kyrychenko.pdf2,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.