Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23131
Title: Особливості дизайну сучасних музичних афіш: порівняльний аналіз
Other Titles: Design features of modern music posters: a comparative analysis
Authors: Колісник, О. В.
Приходько, Ірина Вадимівна
Keywords: графічний дизайн
реклама
композиційні прийоми
рекламний плакат
афіша
музична індустрія
graphic design
advertising
compositional techniques
advertising poster
poster
music industry
Issue Date: 2022
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Приходько І. В. Особливості дизайну сучасних музичних афіш: порівняльний аналіз : дипломна магістерська робота за спеціальністю 022 Дизайн / І. В. Приходько ; наук. кер. О. В. Колісник ; рец. А. П. Дубрівна. – Київ : КНУТД, 2022. – 130 с.
Abstract: У дипломній роботі надані результати дослідження музичних плакатів як соціокультурного явища, визначене їх практичне та художнє значення, виокремлені їх особливості з точки зору індустрії дизайну та музики. Проаналізовані музичні плакати США та Великої Британії другої половини ХХ – початку ХХІ ст. та стильові і дизайнерські рішення, що використовуються при їх створенні. Надано аналіз аспектів становлення та розвитку музичних афіш, як специфічного напряму графічного дизайну; визначено оптимальні техніки та прийоми у їх створенні залежно від жанрової та субкультурної специфіки. Проаналізовані сучасні тенденції розвитку афіш, а також виділені ключові технічні та естетичні моменти їх створення.
The thesis presents the results of the study of music posters as a socio-cultural phenomenon, their practical and artistic significance is determined; their design features are highlighted from the point of view of the design and the music industry. The study analyzes music posters of the USA and the Great Britain (Second half of the 20th – beginning of the 21st century) and the spesific style and design solutions used in their creation. An analysis of aspects of the formation and development of music posters as a specific direction of graphic design is provided; optimal techniques for their creation are determined depending on genre and subcultural specificity. Modern trends in the development of posters are analyzed; the key technical and aesthetic points of their creation are highlighted.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23131
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра графічного дизайну
Appears in Collections:Кафедра графічного дизайну (ГД)
Магістерські роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dyplom022_Prykhodko_Kolisnyk.pdf10,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.