Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23135
Title: Розробка функціонально адекватних циклових механізмів технологічних машин для законів руху "переміщення-вистій-переміщення"
Other Titles: Development of functionally adequate cyclic mechanisms of technological machines for the laws of motion "displacement-vystoj-displacement"
Authors: Орловський, Б. В.
Keywords: циклові механізми
закон руху переміщення-вистій-переміщення
цикл 1 – n1 – ts
програмований контролер
програмне середовище FST
мова програмування STL
Issue Date: Nov-2018
Publisher: Луцький національний технічний університет
Citation: Орловський Б. В. Розробка функціонально адекватних циклових механізмів технологічних машин для законів руху "переміщення-вистій-переміщення" / Б. В. Орловський // Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво : тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції, м. Луцьк, 15-16 листопада 2018 року. – Луцьк : Інф.-вид. відділ Луцького НТУ, 2018. – C. 188-190.
Abstract: Розроблений проект функціонально адекватних циклових механізмів технологічних машин для законів руху "переміщення-вистій-переміщення" для виконання циклу 1 – n1 – ts з програмованим контролером Festo FC-34, для якого створена програма керування на технологічній мові програмування STL у програмному середовищі FST.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23135
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра механічної інженерії
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра механічної інженерії (МІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_МНТК_IT_2018.pdf1,19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.