Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23138
Title: Пулерний механізм для швейної машини
Other Titles: Puller mechanism for a sewing machine
Authors: Орловський, Б. В.
Вершняк, І. Д.
Keywords: пулерний механізм
швейна машина
двоплече коромисло
обгінна муфта
позивне колесо
механізм диференціала
Issue Date: 10-Jun-2020
Publisher: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Citation: Пат. 142476 Україна, МПК D05B 27/10 (2006.01). Пулерний механізм для швейної машини / Б. В. Орловський, І. Д. Вершняк ; власник Київський національний університет технологій та дизайну. – № u 2019 11307 ; заявл. 20.11.2019 ; опублік. 10.06.2020, Бюл. № 11. – 2 с.
Abstract: Пулерний механізм для швейної машини містить пасову передачу, позивне колесо, яке має кінематичний зв'язок з швейною машиною. Містить двоплече коромисло, обгінну муфту, яка складається з внутрішнього і зовнішнього кілець, позивне колесо, поділене на ліву та праву частини, та містить механізм диференціала з двома вихідними валами, розташованими співвісно між собою, та одним вхідним валом, розташованим перпендикулярно до вихідних валів. Перший вихідний вал механізму диференціала з'єднаний з одної сторони з лівою частиною позивного колеса. Другий вихідний вал механізму диференціала з'єднаний з другої сторони з правою частиною позивного колеса. Вхідний вал з третьої сторони механізму диференціала з'єднаний з пасовою передачею та зовнішнім кільцем обгінної муфти. Внутрішнє кільце обгінної муфти містить коромисло, яке з'єднане з двоплечим коромислом.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23138
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра механічної інженерії
Appears in Collections:Винахідницька діяльність
Кафедра механічної інженерії (МІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Патент_142476_Пулерний-механізм.pdf300,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.