Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23142
Title: Моделювання та розробка приводу галтувальної машини зі складним просторовим рухом робочої ємності
Other Titles: Modeling and design of drum of barreling machine with complex spatial motion of working tank
Authors: Залюбовський, М. Г.
Панасюк, І. В.
Кошель, С. О.
Кошель, Г. В.
Keywords: галтувальна машина
просторовий механізм
режим руху
залежність зміни кутової швидкості
привод
shredding machine
spatial mechanism
mode of motion
law of change of angular velocity
drive
Issue Date: 2022
Citation: Моделювання та розробка приводу галтувальної машини зі складним просторовим рухом робочої ємності / М. Г. Залюбовський, І. В. Панасюк, С. О. Кошель, Г. В. Кошель // Прикладна механіка. – 2022. – Т. 58, № 4. – С. 117-126.
Source: Прикладна механіка
Прикладная механика
Prykladna mekhanika
Applied Mechanics
Abstract: Експериментально досліджено переміщення технологічного середовища всередині робочої ємності, яка виконує складний просторовий рух в галтувальній машині типу "Turbula". Встановлено, що різний характер обертання ведучого та веденого валів галтувальної машини буде призводити до створення умов, які значно "звужують" сферу використання даного обладнання. Аналітично отримано залежність зміни кутової швидкості ведучого валу галтувальної машини, реалізація якої забезпечує однакову інтенсивність руху технологічного середовища між протилежними торцями ємності у зустрічних напрямках та утворення одного режиму руху упродовж усього процесу обробки деталей. Розроблено конструкцію приводу, який дозволяє реалізувати отриману залежність зміни кутової швидкості на ведучому валу машини.
The motion of the technological environment inside of the working tank, which performs a complex spatial motion in a barreling machine of the “Turbula” type, is experimentally studied. It is established that the different nature of rotation of the drive and driven shafts of the barreling machine will lead to the creation of conditions that significantly "narrow" the scope of use of this equipment. Analytically, the law of change of the angular velocity of the driving shaft of the barreling machine is obtained, the implementation of which provides the same intensity of movement of the technological environment between opposite ends of the tank in opposite directions and the formation of one mode of motion throughout the machining process. The design of the drive which allows realizing the obtained law of change of angular speed on a leading shaft of the machine is developed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23142
Faculty: Інститут інженерії та інформаційних технологій
Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки
Кафедра механічної інженерії
ISSN: 0032-8243 (uk)
1063-7095 (en)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра механічної інженерії (МІ)
Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПМ_4_2022_117-126.pdfМоделювання та розробка приводу галтувальної машини зі складним просторовим рухом робочої ємності772,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.