Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23251
Title: Інгібування гесперидином окиснення дофаміну в модельній системі in vitro
Authors: Лижнюк, В. В.
Лісовий, В. М.
Бессарабов, В. І.
Кузьміна, Г. І.
Костюк, В. Г.
Харитоненко, Г. І.
Таран, Д. С.
Keywords: хвороба Паркінсона
дофамін
антиоксиданти
гесперидин
Parkinson's disease
dopamine
antioxidants
hesperidin
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Інтерсервіс
Citation: Інгібування гесперидином окиснення дофаміну в модельній системі in vitro / В. В. Лижнюк, В. М. Лісовий, В. І. Бессарабов, Г. І. Кузьміна, В. Г. Костюк, Г. І. Харитоненко, Д. С.Таран // Біоактивні сполуки, нові речовини і матеріали : збірник наукових праць за матеріалами ХХХVII наукової конференції з біоорганічної хімії та нафтохімії, м. Київ, 16 червня 2022 року. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 163-165.
Abstract: У статті розглядається дослідження активності гесперидину по відношенню до окиснення дофаміну – нейромедіатора, відповідального за рухові симптоми при хворобі Паркінсона. Кінетичне дослідження проводилось з використанням спектрофотометричного методу. Встановлено, що гесперидин зменшує швидкість окиснення дофаміну, що кількісно характеризує його антиоксидантні властивості та дає усі підстави для подальших досліджень цього флавоноїду у комбінованій терапії лікування хвороби Паркінсона.
The article examines the activity of hesperidin in relation to the oxidation of dopamine – a neurotransmitter responsible for motor symptoms in Parkinson's disease. The kinetic study was performed using the spectrophotometric method. Hesperidin has been shown to reduce the rate of dopamine oxidation, which quantitatively characterizes its antioxidant properties and provides all the grounds for further studies of this flavonoid in combination therapy for Parkinson's disease.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23251
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
Appears in Collections:Кафедра промислової фармації (ПФ)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лижнюк_В.В.pdf525,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.