Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23269
Title: Сучасна модель уроку-діалогу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
Other Titles: Modern model of lesson-dialogue in institutions of professional (vocational and technical) education
Authors: Внукова, Ольга Миколаївна
Романюк, І. В.
Keywords: заклад професійної (професійно-технічної) освіти
здобувач освіти
урок-діалог
урок-диспут
методична розробка
institution of professional (vocational and technical) education
student of education
lesson-dialogue
lesson-dispute
methodical development
Issue Date: May-2023
Publisher: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Citation: Внукова О. М. Сучасна модель уроку-діалогу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти / О. М. Внукова, І. Г. Романюк // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами 38 Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Переяслав, 1 травня 2023 року. – Вип. 38. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2023. – С. 77-82.
Abstract: У статті розглянуто використання моделі уроку-діалогу під час підготовки фахівців у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. Здійснено порівняння традиційного уроку-діалогу та уроку-диспуту. Представлено опис методичної розробки та досвід проведення уроку-діалогу з дисципліни "Художнє проєктування виробів" на тему: "Ілюзії зорового сприйняття".
The article examines the use of the lesson-dialogue model during the training of specialists in the field of professional (vocational and technical) education. A comparison of the traditional lesson-dialogue and the lesson-dispute was made. A description of methodological development and the experience of conducting a lesson-dialogue from the discipline "Artistic design of products" on the topic: "Illusions of visual perception" are presented.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23269
Faculty: Факультет мистецтв і моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
Appears in Collections:Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Внукова_Романюк.pdf560,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.