Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23298
Title: Синтез 4-нітроацетофенону як напівпродукту для виготовлення біологічно активних речовин
Other Titles: Synthesis of 4-nitroacetophenone as an intermediate product for the production of biologically active substances
Authors: Бушуєв, А. С.
Галстян, Андрій Генрійович
Ушенко, Б. О.
Черняг, О. С.
Keywords: озон
окиснення
4-нітроацетофенон
Issue Date: Feb-2022
Publisher: Національний фармацевтичний університет
Citation: Синтез 4-нітроацетофенону як напівпродукту для виготовлення біологічно активних речовин / А. С. Бушуєв, А. Г. Галстян, Б. О. Ушенко, О. С. Черняг // Сучасні аспекти створення лікарських засобів = Modern issues of drug development : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження професора В. В. Болотова, м. Харків, 1 лютого 2022 року. – Харків : НФАУ, 2022. – С. 91.
Abstract: При дослідженні каталітичного окиснення 4-НЕБ було вивчено вплив редокс-потенціалу пари Men+1/ Men+ наступних перехідних металів: Co; Mn; Ni та Fe. Як показали дослідження, вихід 4-НАФ при каталітичному окисненні 4-НЕБ озоно-повітряною сумішшю є максимальним за умов каталізу ацетатами кобальту (84,2 %) і мангану (98,5 %). Встановлено, що температура процесу впливає як на швидкість, так і на селективність окиснення вихідного субстрату. З’ясовано, що з підвищенням температури швидкість накопичення 4-НАФ зростає, тоді як вихід кетону поступово знижується, що ймовірно пов’язано з подальшим його окисненням до відповідної 4-нітробензойної кислоти.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23298
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
Appears in Collections:Кафедра промислової фармації (ПФ)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80-bolotov-2022-P091.pdf932,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.