Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23300
Title: Озонолітичний синтез бензальдегіду – напівпродукту у виробництві лікарських засобів
Other Titles: Ozonolitic synthesis of benzaldehyde – a semi-product in the production of medicinal products
Authors: Галстян, Андрій Генрійович
Барков, Д. Д.
Василенко, Є. Ю.
Keywords: бензальдегід
окиснення
каталізатор
Issue Date: Mar-2022
Publisher: Національний фармацевтичний університет
Citation: Галстян А. Г. Озонолітичний синтез бензальдегіду – напівпродукту у виробництві лікарських засобів / А. Г. Галстян, Д. Д. Барков, Є. Ю. Василенко // Промислова фармація - реалії та перспективи = Industrial pharmacy - realities and prospects : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження професора В. І. Чуєшова, м. Харків, 17-18 березня 2022 року. – Харків : НФАУ, 2022. – С. 18-19.
Abstract: Показано, що при окисненні толуену і його оксигенвмісних похідних озоном в ацетатному ангідриді і в присутності сульфатної кислоти основним напрямком реакції є деструктивне окиснення бензенового кільця з утворенням відповідних аліфатичних пероксидів. Селективність окиснення за боковим ланцюгом зростає в ряду толуен < бензилацетат < бензилідендіацетат складає відповідно 6,0; 27,5 і 40,2 %. Наявність у системі ацетатного ангідриду і сульфатної кислоти створює умови ступеневого окиснення бічного ланцюга до метилольної, карбонільної і карбоксильної груп. Таке стає можливим за рахунок швидкої взаємодії метилольної і карбонільної груп з ацилій-катіоном, що гальмує реакцію озону за ароматичним кільцем і призводить до досить стійких до дії озону ацетатних та ацилальних груп.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23300
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
Appears in Collections:Кафедра промислової фармації (ПФ)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80th_anniversary_march_17-18_2022_kharkiv_P018-019.pdf1,78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.