Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23305
Title: Озонолітичний синтез антранілової кислоти – напівпродукту для виробництва парфумерно-косметичних засобів
Other Titles: Ozonolytic synthesis of anthranilic acid – an intermediate product for the production of perfumery and cosmetic products
Authors: Галстян, Андрій Генрійович
Задворних, І. С.
Keywords: окиснення
озон
кінетика
Issue Date: Nov-2022
Publisher: Національний фармацевтичний університет
Citation: Галстян А. Г. Озонолітичний синтез антранілової кислоти – напівпродукту для виробництва парфумерно-косметичних засобів / А. Г. Галстян, І. С. Задворних // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин = Theoretical and practical aspects of the research of medicinal plants : матеріали V міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Харків, 23-25 листопада 2022 року. – Харків : НФаУ, 2022. – С. 55-56.
Abstract: На підставі проведених досліджень визначено оптимальні умови проведення синтезу антранілової кислоти. Встановлено, що при окисненні 2-ацетамідотолуолу озонокисневою сумішшю у розчині льодяної оцтової кислоти в присутності змішаного кобальтбромідного каталізатора та при температурі 363К вихід антранілової кислоти складає 78%.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23305
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
Appears in Collections:Кафедра промислової фармації (ПФ)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teoretychni-ta-praktychni-aspekty-doslidzhennia-likarskykh-roslyn_P055-056.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.