Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23314
Title: Фонетико-графічна адаптація при перекладі англійських термінів сфери високих технологій
Authors: Гудкова, Наталія Миколаївна
Keywords: фонетико-графічна адаптація
переклад
термінологія
англійська мова
сфера високих технологій
Issue Date: Jun-2022
Publisher: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Citation: Гудкова Н. М. Фонетико-графічна адаптація при перекладі англійських термінів сфери високих технологій / Н. М. Гудкова // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку = Crosscultural communication and translation studies: common issues and development prospects : збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Переяслав, 9 червня 2022 року. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2022. – С. 149-154.
Abstract: Взаємодія двох мов, як пряма, так й опосередкована, часто стимулює перехід елементів з однієї мови до іншої, що сприяє осучасненню мови-реципієнта та розширенню меж її виразних засобів. Варто зазначити, що зазначене явище охоплює не лише загальновживану лексику, а й спеціальну термінологію, зокрема сфери високих технологій. У цьому дослідженні предметом аналізу є фонетичний та графічний рівень освоєння англіцизмів у термінології сфери високих технологій сучасної української літературної мови. Мета статті полягає в тому, щоб встановити особливості процесу фонетико-графічної адаптації англійських запозичень у термінології української сфери високих технологій. Реалізація поставленої мети передбачала вирішення таких завдань: 1) конкретизувати лінгвістичну природу поняття адаптації; 2) схарактеризувати способи передачі фонетичної оболонки іншомовного терміну сфери високих технологій; 3) виділити стадії графічної адаптації термінів-англіцизмів. Методологія дослідження включає використання синхронно-описового методу, метод лінгвістичного спостереження з елементами фонетичного аналізу.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23314
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
Appears in Collections:Кафедра філології та перекладу (ФП)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гудкова_Стаття_Переяслав_2022.pdf598,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.