Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23365
Title: Software solutions for efficient financial management and business metrics tracking
Other Titles: Програмні рішення для ефективного управління фінансами та відстеження бізнес-показників
Authors: Khrystova, A. R.
Zosimov, V. V.
Bulgakova, O. S.
Keywords: бізнес-метрики
програмна система
прийняття рішень на основі даних
ключові показники ефективності
існуючі програмні рішення
фінансове планування
business metrics
software system
data-driven decisions
key performance indicators
existing software solutions
financial planning
Issue Date: 2023
Citation: Khrystova A. R. Software solutions for efficient financial management and business metrics tracking = Програмні рішення для ефективного управління фінансами та відстеження бізнес-показників [Текст] / A. R. Khrystova, V. V. Zosimov, O. S. Bulgakova // Технології та інжиніринг. - 2023. - № 2 (13). - С. 65-76.
Source: Технології та інжиніринг
Abstract: У цій статті представлено розробку програмної системи для відслідковування бізнес-метрик. Метою даного дослідження є надання власникам бізнесу інструменту для відстеження їх бізнес-метрик, що дозволяє приймати рішення на основі даних. Методологія дослідження включає аналіз проблемної області, ідентифікацію ключових бізнес-метрик та дослідження існуючих програмних рішень. Дослідження розкриває важливість визначення ключових бізнес-метрик для маркетингу, бізнес-моделювання, фінансового планування та інших аспектів. Аналіз існуючих програмних рішень визначив їх переваги та недоліки, що допомогли визначити вимоги до програмної системи. Програмна система була розроблена з метою надання користувачеві можливості відстежувати та керувати бізнес-метриками, співпрацювати з партнерами та працювати віддалено. Новизна дослідження полягає у розробці програмної системи, яка надає чіткі інструкції щодо використання, захисту даних та онлайн-підтримки. Цінність програмної системи полягає в тому, що вона надає зручний інтерфейс для відстеження бізнес-метрик, прийняття рішень на основі даних та покращення результативності бізнесу. Дослідження надає комплексний аналіз розробки програмної системи для відстеження бізнес-метрик, з фокусом на практичність та корисність для власників бізнесу. Програмна система може використовуватися в різних галузях та галузях промисловості, забезпечуючи ефективний інструмент управління бізнес-метриками.
This paper presents the development of a software system for business metrics tracking. The purpose of this research is to provide business owners with a tool to keep track of their business metrics, allowing them to make data-driven decisions. The methodology of this research includes an analysis of the problem area, identification of key business metrics, and examination of existing software solutions. This research reveal the importance of defining key business metrics for marketing, business modeling, financial planning, and other aspects. Analysis of existing software solutions identified their advantages and disadvantages, which helped to define the requirements for the software system. The software system was designed to provide the user with the ability to track and manage business metrics, collaborate with partners, and work remotely. This research lies in the development of a software system that provides clear instructions for use, data security, and online support. The practical value of the software system is that it provides a user-friendly interface for tracking business metrics, making data-driven decisions, and improving business performance. This research provides a comprehensive analysis of the development of a software system for business metrics tracking, with a focus on practicality and usefulness for business owners. The software system can be used in various fields and industries, providing an effective tool for managing business metrics.
DOI: 10.30857/2786-5371.2023.2.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23365
ISSN: 2786-5371
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Технології та інжиніринг

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TI_2023_N2(13)_P065-076.pdf596,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.