Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23381
Title: Проєкт "Ukrainian word for the word: let's talk with the world about Ukraine"
Authors: Дворянчикова, Світлана Євгенівна
Issue Date: 2023
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Дворянчикова С. Є. Проєкт "Ukrainian word for the word: let's talk with the world about Ukraine" / С. Є. Дворянчикова // Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу : збірник тез доповідей VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 11 квітня 2023 р. / за заг. ред. Я. В. Абсалямової, І. С. Пшеничної. – Київ : КНУТД, 2023. – С. 9-12.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23381
Appears in Collections:Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу
Кафедра філології та перекладу (ФП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ITPF_2023_P009-012.pdf341,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.