Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/234
Title: Технічне переозброєння міжцехових транспортних операцій
Other Titles: Техническое перевооружение межцеховых транспортных операций
Technical re-equipment of interplant transport operations
Authors: Ковальов, Юрій Адиславович
Волощенко, Олександр Владимирович
Сліжевський, Валентин Анатолійович
Keywords: Взуттєва фабрика
Міжцеховий транспорт
Перенавантажування
Контейнер
Перекидач
Перекидач
Обувная фабрика
Межцеховой транспорт
Конвейер
Перегрузка
Контейнер
Перегрузчик
Shoe factory
Interplant transport
Conveyor
Оverdrive
Container
Waggon
Issue Date: 1992
Citation: Ковальов Ю. А. Технічне переозброєння міжцехових транспортних операцій / Ю. А. Ковальов, О. В. Волощенко, В. А. Сліжевський // Легка промисловість. – 1992. – № 1. – С. 20-21.
Abstract: Розглянута схема механізації міжцехових транспортних операцій взуттєвого виробництва. Використання запропонованих засобів механізації дозволить підвищити продуктивність транспорту в середині підприємства, забезпечить збереження об’єктів, що переміщуються (напівфабрикатів та готової продукції)
Рассмотрена схема механизации межцеховых транспортных операций обувного производства. Использование предложенных средств механизации позволит повысить производительность внутрифабричного транспорта, обеспечит сохранность перемещаемых объектов (полуфабрикатов и готовой продукции)
The scheme of mechanization of interplant transport operations of Shoe production. The use of the proposed mechanization will improve the performance vnutribolnichnogo transport, will ensure the safety of floats (semi-finished products and finished products)
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/234
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.