Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23454
Title: Intelligent wearable technologies in clothing design: modern direction and strategies of development
Other Titles: Інтелектуальні технології в дизайні одягу: сучасні напрями та стратегії розвитку
Authors: Chen, Ying
Pashkevych, Kalina
Protsyk, B. O.
Keywords: smart технології
одяг
моніторинг стану здоров'я
особиста безпека
особиста зручність
електронний пристрій
фешн дизайн
проблема з живленням
intelligent wearable technology
smart clothing
health monitoring
personal safety
personal convenience
fashion design
electronic component
power supply problem
Issue Date: 2023
Citation: Chen Ying. Intelligent wearable technologies in clothing design: modern direction and strategies of development = Інтелектуальні технології в дизайні одягу: сучасні напрями та стратегії розвитку [Текст] / Chen Ying, K. L. Pashkevych, B. O. Protsyk // Art and Design. - 2023. - № 1 (21). - С. 25-33.
Source: Art and Design
Abstract: Мета статті – дослідити застосування "розумних" технологій в дизайні сучасного одягу, які передбачають використання різноманітних вбудованих пристроїв. Дослідження зумовлене комплексним вивченням предмета і включає: методи аналізу, синтезу, метод аналізу джерел, порівняльний метод. У статті проведено аналіз застосування інтелектуальних технологій в одязі та визначено проблеми електронних компонентів і джерел живлення, а також оцінено комфорт і дизайн сучасних моделей "розумного" одягу. До інтелектуальних (smart) технологій належать електронні пристрої і обчислювальні системи, інтегровані в одяг, що надають розширені функції та зручність користувачам. Виявлено, що smart технології можна використовувати для моніторингу здоров’я людини під час спортивних занять, для підвищення її особистої безпеки та зручності користування одягом. Дослідження показало, що інтегровані в одяг електронні пристрої можуть допомагати людям відстежувати основні показники здоров’я та покращувати особисту безпеку, крім того, можуть підвищувати особисту зручність, наприклад, керувати музикою, відповідати на телефонні дзвінки та контролювати інформацію. З погляду моди, інтелектуальні технології можна інтегрувати в дизайн одягу, щоб створити унікальний інноваційний виріб, однак основними труднощами "розумного" одягу залишаються електронні компоненти та блок живлення. У статті запропоновано рішення для мінімізації недоліків проєктування та використання "розумного" одягу, а також надано пропозиції щодо застосування інтелектуальних технологій, які інтегруються в одяг у вигляді різних пристроїв. Матеріали статті можуть бути використані при вивченні теми дизайну одягу з використанням сучасних інформаційних технологій та інновацій, а також при написанні наукових робіт.
This paper aims to explore the application of intelligent wearable technology in clothing. Methodology research is conditioned by a comprehensive study of the subject and includes: methods of analysis, synthesis, comparison, method of analyzing sources, comparative method. This paper analyzes the application of intelligent wearable technology in clothing, and discusses the problems of electronic components and power supply, as well as the comfort and design of intelligent clothing. Intelligent wearable technology refers to electronic devices and computing systems integrated into clothing, providing users with enhanced functions and convenience. Intelligent wearable technology can be used to monitor human health, track sports activities, improve personal safety and enhance personal convenience. Research has found that intelligent wearable electronic components can help people track key health indicators and improve personal safety. In addition, intelligent wearable electronic components can also enhance personal convenience, such as controlling music, answering phone calls and monitoring information. From the perspective of fashion, intelligent wearable electronic components can be integrated into clothing design to create a unique and innovative fashion statement. However, electronic components and power supply are still the main difficulties of smart clothing. This paper proposes some solutions to minimize the shortcomings of current smart clothing, and provides new suggestions for the application of smart wearable technology in clothing in the future. The materials of the article can be used when studying the topic of clothing design using modern information technologies and innovations and when writing scientific papers.
DOI: 10.30857/2617-0272.2023.1.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23454
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2023_N1_P025-033.pdf551,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.