Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24076
Title: Методи представлення, збереження та аналізу даних інформаційних систем
Authors: Щербань, В. Ю.
Краснитський, С. М.
Астістова, Т. І.
Яхно, В. М.
Keywords: математичне моделювання систем
математичне моделювання технологічних процесів
математичні моделі
обчислювальний експеримент
чисельні методи
системи лінійних рівнянь
трансцендентні рівняння
алгебраїчні рівняння
диференціальні рівняння
чисельне інтегрування
інтерполяція
екстраполяція
апроксимація
експериментальні дані
регресійний аналіз
дисперсійний аналіз
метод найменших квадратів
проста лінійна регресія
МНК
промисловий експеримент
двофакторний дисперсійний аналіз
змішані двофакторні моделі
фіксований ефект
рандомізовані блоки
web-технології
клієнт-серверні технології
веб-технології
сервісно-орієнтовані архітектури
протокол
протокол прикладного рівня
клієнтські сценарії
клієнтські програми
браузер
веб-сервер
мова програмування
JavaScript
JScript
VBScript
мова розробки сценаріїв
PHP
PERL
Python
інтеграція
web-мережа
веб-додаток
архітектура веб-додатків
ASP
NET
JSP
веб-контент
CMS
CMF
фреймворк
Vue
Angular
React
Spring
Hibernate
Flutter
мобільний додаток
операція
прийняття рішень
розподіл ресурсів
оптимальне завантаження устаткування
нелінійна модель
підприємство
асортимент продукції
цілочисельна модель
лінійна модель
евклідовий простір
лінійне програмування
системи лінійних рівнянь
сімплекс-метод
методи оптимізації
методи безумовної оптимізації
методи одновимірної оптимізації
методи нульового порядку
методи першого порядку
Issue Date: 2023
Publisher: ТОВ "Фастбінд Україна"
Citation: Методи представлення, збереження та аналізу даних інформаційних систем : колективна монографія / В. Ю. Щербань, С. М. Краснитський, Т. І. Астістова, В. М. Яхно. – Київ : ТОВ "Фастбінд Україна", 2023. – 473 с.
Abstract: Наведені результати досліджень з питань представлення, збереження та аналізу даних інформаційних систем, математичного моделювання систем і технологічних процесів, зокрема з використанням математичних моделей, що реалізовуються з використанням чисельних методів, представлення даних моделями регресійного та дисперсійного аналізів, елементів дослідження операцій, формулювання задач лінійного програмування, еквівалентних перетворень в задачах лінійного програмування, описані складові Web-технологій та наведені приклади їх практичної реалізації. Колективна монографія призначена для широкого кола викладачів, науковців, аспірантів, магістрів та студентів спеціальності 122 – комп’ютерні науки, профільних вищих навчальних закладів, інженерно-технічних працівників комп’ютерної галузі.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24076
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра комп'ютерних наук
ISBN: 978-617-8237-41-7
Appears in Collections:Наукові видання (Монографії)
Кафедра комп'ютерних наук (КН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20230727_302.pdf5,43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.