Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24712
Title: Особливості розробки фірмового стилю
Other Titles: Features of corporate identity development
Authors: Мусієнко, Володимир
Шкурлей, Маргарита
Михайлюк, Ольга
Гальчинська, Ольга
Петрова, Інна
Keywords: фірмовий стиль
графічний дизайн
логотип
реклама
шрифти
corporate identity
graphic design
logo
advertising
fonts
Issue Date: 2023
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Особливості розробки фірмового стилю / В. Мусієнко, М. Шкурлей, О. Михайлюк, О. Гальчинська, І. Петрова // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 квітня 2023 року. – У 2-х т. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2023. – С. 96-99.
Abstract: В дослідженні визначено особливості створення креативного фірмового стилю, розглянуто варіанти творчого пошуку на основі аналізу корпоративної айдентики різних брендів. Розглянуто приклади фірмового стилю сучасних компаній з метою пошуку дієвих засобів розробки айдентики бренду. Проаналізовано використання кольорів, шрифтів, патернів та графічних елементів у композиційних рішеннях логотипу.
The study identifies the features of creating a creative corporate identity, considers options for creative search based on the analysis of corporate identity of different brands. Examples of corporate identity of modern companies are considered in order to find effective means of developing brand identity. The use of colors, fonts, patterns and graphic elements in logo compositional solutions is analyzed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24712
Appears in Collections:Кафедра графічного дизайну (ГД)
Актуальні проблеми сучасного дизайну

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
APSD_2023_V2_P096-099.pdf662,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.