Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24866
Title: Some aspects of teaching writing for business
Other Titles: Деякі аспекти навчання письмової бізнес-комунікації
Authors: Roienko, L. V.
Redko, Svitlana
Keywords: business correspondence in English
business correspondence
writing business letters
stages of learning business writing
teaching business correspondence writing
ділове листування англійською мовою
бізнес-кореспонденція
написання бізнес-листів
етапи навчання бізнес-листування
навчання ділового листування
Issue Date: Sep-2023
Publisher: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Citation: Roienko L. V. Some aspects of teaching writing for business / L. V. Roienko, S. Redko // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Переяслав, 30 вересня 2023 року. – Вип. 97. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2023. – C. 170-173.
Abstract: The article is devoted to the study of the peculiarities of business correspondence writing in English. The topics of business letters and the stages of the process of teaching students of higher education to prepare business correspondence in English have been analysed in the article. The importance of writing business letters on real-life topics that are as close as possible to real work situations has been emphasized.
Стаття присвячена дослідженню особливостей здійснення ділового листування англійською мовою. У статті розглядається тематика ділових листів та етапи процесу навчання здобувачів вищої освіти здійснювати бізнес-листування англійською мовою. Наголошується на важливості написання ділових листів на актуальні теми, що максимально наближені до реальних робочих ситуацій.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24866
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
Appears in Collections:Кафедра філології та перекладу (ФП)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roienko_Redko_Some_aspects_of_teaching_writing_for_business.pdf342,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.