Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24879
Title: Why Roman law is a model of legal technique and its role in modern norm-making
Authors: Любимова, Н. В.
Klymenko, Mariia
Keywords: Roman law
norm-making
justice
legal principles
code
римське право
нормотворчість
правосуддя
правові принципи
кодекс
Issue Date: Sep-2023
Publisher: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Citation: Klymenko M. Why Roman law is a model of legal technique and its role in modern norm-making / M. Klymenko ; наук. кер. Н. В. Любимова // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Переяслав, 30 вересня 2023 року. – Вип. 97. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2023. – С. 48-50.
Abstract: This paper examines Roman law as one of the most influential legal systems in the world due to its systematic, logical, clear legal terminology and attention to practice. Roman law has a significant impact on the modern legislation of many countries. Its provisions and principles can be used to create effective and fair legal norms.
В даній роботі розглядається римське право як одна із найвпливовіших правових систем у світі завдяки своїй системності, логічності, чіткості юридичній термінології та уваги до практики. Римське право має значний вплив на сучасне законодавство багатьох країн світу. Його положення та принципи можуть бути використані для створення ефективних і справедливих правових норм.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24879
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра філології та перекладу (ФП)
Appears in Collections:Кафедра філології та перекладу (ФП)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Клименко_Любимова.pdf335,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.