Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24920
Title: Організація бюджетування на підприємстві
Authors: Швець, Олексій Анатольович
Коваленко, Д. І.
Issue Date: Sep-2023
Publisher: Видавничий дім "Інтернаука"
Citation: Швець О. А. Організація бюджетування на підприємстві / О. А. Швець, Д. І. Коваленко // Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку = Scientific research: the paradigm of innovative development : збірник тез ХІV Міжнародної наукової конференції, м. Прага, Чехія, 28 вересня 2023 року / ГО "Міжнародний науковий центр розвитку науки та технологій", 2023. – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/issues/conf-2023/september/9290
Abstract: Бюджетування є важливою частиною управління будь-яким бізнесом, оскільки допомагає визначити мету компанії, напрямки розвитку та плани на наступний період. Досягнення цих цілей бюджетування в підприємстві вимагає належної організації, контролю та управління для забезпечення ефективного виконання бюджету.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24920
Faculty: Факультет управління та бізнес-дизайну
Department: Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Швець_Коваленко.pdf194,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.