Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24940
Title: The feasibility of using modern software for three-dimensional modeling in the jewelry industry
Other Titles: Доцільність використання сучасного програмного забезпечення для тривимірного моделювання у ювелірній справі
Authors: Rubanka, Mykola
Vynnychuk, Mariia
Vydolob, Dmytro
Polishchuk, O. S.
Kameniev, Volodymyr
Keywords: design-projecting
jewelry
algorithm
3D model
ring
software product
Rhinoceros 3D
дизайн-проектування
ювелірний виріб
алгоритм
3D модель
каблучка
програмний продукт
Issue Date: 2023
Citation: The feasibility of using modern software for three-dimensional modeling in the jewelry industry / M. Rubanka, M. Vynnychuk, D. Vydolob, O. S. Polishchuk, V. Kameniev // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2023. –№ 4 (323). – С. 292-297.
Source: Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки
Herald of Khmelnytskyi national university. Technical sciences
Abstract: The article considers the features of the jewelry designer`s work at the design stage of the creation of jewelry. The feasibility of using the Rhinoceros 3D modern software for three-dimensional NURBS modeling is proved. The scientific novelty consists in the development of engineering methods of jewelry design. The most common computer programs for three-dimensional modeling of various levels of complexity are listed. A complex of general scientific approaches has been used to conduct the research, namely the visual-analytical approach, the system-informational approach, modern methods of analysis of mechanical systems, analysis of scientific literature as well as the method of classifications. The most important factors that directly affect the process of creating jewelry are singled out. The algorithm for creating a three-dimensional model of a single-profile ring with engraving by using the Rhinoceros 3D software is proposed and its main stages are characterized. Certain recommendations for the effective use of the Rhinoceros 3D software for three-dimensional NURBS modeling in the jewelry industry are formulated.
Метою дослідження, висвітленого у цій публікації, є оцінка доцільності використання програмного забезпечення для тривимірного NURBS-моделювання Rhinoceros 3D у ювелірній справі на прикладі створення моделі однопрофільної каблучки з гравіруванням. Акцентовано увагу на проектному етапі створення ювелірних виробів. При проведенні досліджень використано комплекс загальнонаукових підходів: візуально-аналітичний, системно-інформаційний, сучасні методи досліджень механічних систем, аналізу наукової літератури та метод класифікацій. Наукова новизна полягає у розвитку інженерних методів проектування ювелірних виробів. Перелічено найбільш поширені комп’ютерні програми для тривимірного моделювання різних рівнів складності. На основі аналізу роботи дизайнера-ювеліра на проектному етапі створення ювелірного виробу встановлена доцільність використання комерційного програмного забезпечення для тривимірного NURBS-моделювання Rhinoceros 3D, частково розкрито особливості його використання та основні функціональні можливості. Виокремлено найбільш важливі фактори, що безпосередньо впливають на процес створення ювелірних виробів. Запропоновано алгоритм створення тривимірної моделі однопрофільної каблучки з гравіруванням в програмному середовищі Rhinoceros 3D та охарактеризовано основні його етапи. Сформульовано певні рекомендації щодо ефективного використання програмного забезпечення для тривимірного NURBS-моделювання Rhinoceros 3D у ювелірній справі, зокрема на проектному етапі створення ювелірних виробів. Встановлено, що використання сучасного програмного забезпечення дозволяє дизайнерам-ювелірам суттєво зменшити трудомісткість технологічних процесів виробництва ювелірних виробів. Запропонований алгоритм побудови 3D моделі однопрофільної каблучки з гравіруванням може знайти практичне застосування на конкурентоспроможних підприємствах галузі, які використовують в своїх технологічних процесах виробництва сучасні комп’ютерні програми для тривимірного моделювання.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24940
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра механічної інженерії
ISSN: 2307-5732
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра механічної інженерії (МІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P292-297.pdf995,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.