Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24952
Title: Ергономічність як основа актуального дизайну в контексті вдосконалення взуття для українських військових
Other Titles: Ergonomics as the basis of an actual design in the context of improving shoes for the Ukrainian military
Authors: Каптюрова, Д. О.
Чертенко, Л. П.
Білоус, П. В.
Фоміна, О. О.
Keywords: військові черевики
ергономічне взуття
взуттєва колодка
українська національна символіка
антропометричні дослідження
природні матеріали
military boots
shoe last
Ukrainian national symbols
anthropometric studies
natural materials
Issue Date: 2023
Citation: Ергономічність як основа актуального дизайну в контексті вдосконалення взуття для українських військових [Текст] / Д. О. Каптюрова, Л. П. Чертенко, П. В. Білоус, О. О. Фоміна // Індустрія моди. Fashion Industry. - 2023. - № 2. - С. 30-39.
Source: Індустрія моди. Fashion Industry
Abstract: Мета роботи – підвищення якості та ефективності військового взуття, а також розробка актуального дизайну та конструкції сучасного взуття для українських військових, яке відповідало би необхідним експлуатаційним, антропометричним та естетичним вимогам. Розробка та виготовлення експериментальної колекції військового взуття з актуальним патріотичним дизайном. В роботі використано методи поверхневого та гібридного моделювання складних форм в середовищі універсальних та спеціалізованих 3D CAD, метод зворотного інжинірінгу для розробки вдосконаленої форми колодки на основі аналізу антропометричної інформації про параметри стоп, метод ескізування для розробки варіантів дизайну взуття, методику ARSSutoria для проектування лекал верху взуття. На основі порівняльного аналізу характеристик натуральних текстильних тканин було обрано матеріал для підкладки взуття, що може забезпечити достатній рівень комфорту стопи. Головні результати. 1) в середовищі прогресивних 3D САПР було розроблено вдосконалену форму взуттєвої колодки, що відповідає антропо-морфологічним особливостям стоп представників цільового сегменту споживачів. Фізичний прототип колодки виготовлено на спеціальному професійному цифровому 5-вісьовому обладнанні. 2) Розроблено оригінальний символіко-патріотичний дизайн колекції взуття для українських військових; Спроектовано 5 конструкцій моделей взуття для тренувань та службових заходів у відповідності до необхідних експлуатаційних властивостей та запропонованого дизайну. 3) Проведено аналіз показників властивостей натуральних тканин українського виробництва з використанням конопляного волокна, з метою вибору оптимального варіанту для виготовлення підкладки та устілок. 4) Виготовлено колекцію розроблених моделей взуття на основі натуральних матеріалів вітчизняного виробництва з покращеними властивостями. Наукова новизна роботи полягає у розробці нової експериментальної колекції взуття для українських військових, що поєднує ергономічну форму колодки з патріотичним дизайном моделей взуття, та виготовлена на основі натуральної текстильної підкладки з екологічної конопляної сировини. Розроблені моделі взуття можна успішно впровадити у виробництво, оскільки вони виконані з доступних матеріалів, та мають привабливий дизайн. Розроблена в роботі форма колодки може бути запропонована для вітчизняних виробників як ергономічна анатомічно-обгрунтована колодка для виготовлення військового взуття для тренування та виконання тактичних задач, а також чоловічого повсякденного ергономічного взуття.
The purpose of the work is to improve the quality and efficiency of military footwear and the development of a modern design and construction of modern footwear for the Ukrainian military, which met the necessary operational, anthropometric and aesthetic requirements. In order to achieve the set goals, modern methods of non-contact anthropometric 3D studies of the feet of individual active servicemen and representatives of the mobilization reserve aged 20-45 were applied. On the basis of the obtained data, using the method of reverse engineering, an anatomically justified form of the shoe last was developed. On the basis of a comparative analysis of the characteristics of natural textile fabrics, the best option for the lining of shoes was chosen, which can ensure a sufficient level of hygienic properties and foot comfort during a long period of wearing shoes. Results: 1) in the environment of progressive 3D CAD, an improved form of the shoe last was developed, which corresponds to the anthropo-morphological features of the feet of representatives of the target consumer segment. The physical prototype of the pad is made on special professional digital 5-axis equipment. 2) The original symbolic and patriotic design of the collection of shoes for the Ukrainian military was developed; 5 constructions of shoe models for training and official events were designed in accordance with the required operational properties and the proposed design; 3) An analysis of the properties of natural fabrics of Ukrainian production based on hemp fiber was carried out, with the aim of choosing the optimal option for the manufacture of lining and insoles. 4) A collection of developed shoe models based on domestically produced natural materials with improved properties was produced. Originality consists in the development of a new experimental collection of shoes for the Ukrainian military, which combines the ergonomic shape of the shoe with the patriotic design of the shoe models and is made based on a natural textile lining from ecological hemp raw materials. The practical value of the work is that the developed boots can be successfully implemented in production, as they are made of available materials and have an attractive design. The form of the last developed in the work can be offered to domestic manufacturers as an ergonomic anatomically based pad for the manufacture of sports, tactical or comfortable shoes for the male consumer segment. Research in the field of modern comfortable and special footwear is of great importance to ensure the comfort and safety of military personnel.
DOI: 10.30857/2706-5898.2023.2.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24952
ISSN: 2706-5898
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Індустрія моди. Fashion Industry
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IM_2023_N2_P030-039.pdf5,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.