Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25007
Title: Особливості використання параметричного моделювання у дизайн-проектуванні
Other Titles: Peculiarities of using parametric modeling in design and planning
Authors: Антоненко, Ігор Володимирович
Issue Date: Oct-2023
Publisher: SSPG Publish
Citation: Антоненко I. В. Особливості використання параметричного моделювання у дизайн-проектуванні / І. В. Антоненко // Innovations and prospects in modern science : proceedings of XI International scientific and practical conference, Stockholm, Sweden, 23-25 October 2023. – SSPG Publish, Stockholm, Sweden, 2023. – P. 290-295.
Abstract: Розвиток інформаційних технологій створює передумови для пошуку нових підходів до організації дизайн-простору. Вимоги часу відображають спробу перевести дизайн із суб'єктивних уявлень дизайнера в раціональну та об'єктивну площину. Складні за формою об'єкти породжуються із взаємозв'язків складових елементів. Застосування у дизайнерських системах принципів будови природних структур є предметом досліджень багатьох творчих груп, що характеризуються використанням у проектній діяльності способів обчислювального проектування або "параметризму". Зацікавлення дослідників та дизайнерів у вивченні подібного цифрового спрямування постійно зростає, у тому числі й в Україні. Це породжує різноманіття аналітичних підходів та методів, різночитання у назвах напрямків, у формулюваннях та термінології, у прийомах формоутворення об'єктів дизайну. Звідси виникає доцільність ретельніших досліджень дослідників і практиків у контексті параметричної парадигми, що передбачає більше занурення в саме поняття "віртуальна реальність".
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25007
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра дизайну інтер'єру і меблів
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра дизайну інтер'єру і меблів (ДІМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75_Стокгольм.pdf232,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.