Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25008
Title: Розробка функціональних трикотажних матеріалів для підвищення протиосколкової стійкості спеціального захисного одягу
Other Titles: Development of functional knitted materials to increase the splinter resistance of special protective clothing
Authors: Боброва, Світлана Юріївна
Галавська, Людмила Євгеніївна
Прохоровський, Андрій Станіславович
Keywords: функціональний трикотаж
високоміцний текстиль
спеціальний захисний одяг
протиосколкова стійкість
вогнестійкий текстиль
functional knitted materials
high strength textile
special protective clothing
anti-splinter resistance
fire-resistant textiles
Issue Date: Mar-2023
Publisher: Мукачівський державний університет
Citation: Боброва С. Ю. Розробка функціональних трикотажних матеріалів для підвищення протиосколкової стійкості спеціального захисного одягу / С. Ю. Боброва, Л. Є. Галавська, А. С. Прохоровський // НАУКА, ОСВІТА, БІЗНЕС: сучасні виклики та сталий розвиток = SCIENCE, EDUCATION, BUSINESS: modern challenges and sustainable development : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, м. Мукачево, 30 березня 2023 року. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2023. – С. 61-62.
Abstract: У роботі представлено результати розробки двошарових функціональних трикотажних полотна з пресовим з’єднанням шарів основними нитками. Для утворення одного з функціональних шарів використано нитки, стійкі до дії підвищених температур та відкритого полум'я: базальтові та метаарамідні. Для в’язання іншого шару обрано високомолекулярну поліетиленову та параарамідну нитки підвищеної міцності. Для покращення протиосколкової стійкості розроблених зразків трикотажних матеріалів у процесі в’язання з’єднувальні елементи у вигляді пресових накидів сформовані саме з ниток підвищеної міцності. Дослідні зразки вироблено на двофонтурній круглов’язальній машині 16 класу. Досліджено фізико-механічні характеристики розроблених 4 зразків трикотажних полотен, а саме: розривні та релаксаційні характеристики, стійкість до проколу та продавлювання кулькою.
The work presents the results of the development of two-layer functional knitted fabrics. To form one of the functional layers, threads resistant to high temperatures and open flames were used: basalt and metaaramid. High-molecular polyethylene and para-aramid threads of increased strength were chosen for knitting the second layer. In order to improve the anti-splinter resistance of the developed samples of knitted materials during the knitting process, the connecting elements in the form of press loops are formed from high-strength threads. Test samples were produced on a class 16 two-thread circular knitting machine. The physico-mechanical characteristics of the developed 4 samples of knitted fabrics were studied, namely: tearing and relaxation characteristics, resistance to puncture and ball pressing.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25008
Faculty: Факультет мистецтв і моди
Department: Кафедра технології моди
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tezy_MDU_30_03_2023_Bobrova_Halavska.pdf161,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.