Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25272
Title: Докази і доказування в кримінальному процесі
Authors: Коваль, О. М.
Жукотанська, Ольга Сергіївна
Issue Date: May-2023
Publisher: MDPC Publishing
Citation: Коваль О. М. Докази і доказування в кримінальному процесі / О. М. Коваль, О. С. Жукотинська // Scientific progress: innovations, achievements and prospects : рroceedings of IX International Scientific and Practical Conference, Munich, Germany, 29-31 May 2023. – MDPC Publishing, Munich, Germany, 2023. – Р. 603-607.
Abstract: Єдиним засобом досягнення цілей кримінального процесу є збір доказів, який інтерпретується як процес доказування, використання якого служить для відтворення реальної картини розслідуваної події, захисту прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у кримінальному процесі, розкриття кримінальних правопорушень і неприпустимості покарання невинних. Судовий розгляд і вирішення спорів поза доказової діяльності, тобто здійснення судової влади, неможливо в судовому порядку. У зв'язку з цим, на думку більшості вчених, питання доказування були і залишаються основою кримінального процесу. У світлі вищесказаного слід зазначити, що метою нашої роботи є вивчення теоретичних основ концепції та структури доказів, а також концептуальних проблем, пов'язаних з отриманням доказів у кримінальному процесі.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25272
Faculty: Інститут права та сучасних технологій
Department: Кафедра приватного та публічного права
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра приватного та публічного права (ППП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
603-608SCIENTIFIC-PROGRESS-INNOVATIONS-ACHIEVEMENTS-AND-PROSPECTS-29-31.05.2023-603-607.pdf297,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.