Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25702
Title: Сучасні напрями психотерапії: гуманістична психологія
Other Titles: Modern trends in psychotherapy: humanistic psychology
Authors: Калініченко, Єгор
Колодяжна, Алла Володимирівна
Keywords: самореалізація
особистісно-орієнтована терапія
психологічне благополуччя
Issue Date: Dec-2023
Publisher: Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Citation: Калініченко Є. Сучасні напрями психотерапії: гуманістична психологія / Є. Калініченко, А. В. Колодяжна // Вища технічна освіта ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Краматорськ - Івано-Франківськ, 14-15 грудня 2023 року. – Краматорськ - Івано-Франківськ : ДонНАБА, 2023. – С. 149-152.
Abstract: Гуманістична психологія наголошує на кількох ключових аспектах у своєму практичному застосуванні. По-перше, вона зосереджується на вивченні кожної людини як унікальної та взаємопов'язаної сутності, беручи до уваги її внутрішні мотиви, ідеї та цінності. По-друге, визнає, що людина прагне до самореалізації та самовдосконалення протягом усього життя. По-третє, підкреслює, що люди володіють свободою волі і здатні приймати рішення, які можуть впливати на їхнє життя і змінювати його на краще. По-четверте, гуманістична психологія визнає, що люди перебувають у стані постійного розвитку і завжди еволюціонують. Індивіди формують власний образ "Я", усвідомлюють свої здібності та якості. Нарешті, гуманістична психологія надає пріоритет творчому аспекту людських істот, підтримуючи індивідуальне самовираження та індивідуальність. Вона визнає творчість як засіб для особистісного зростання. Загалом, гуманістична психологія підкреслює важливість розуміння та сприяння цілісному розвитку особистості.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25702
Faculty: Факультет мистецтв і моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
Appears in Collections:Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)
Матеріали наукових конференцій та семінарів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калініченко_Єгор_Колодяжна_Алла.pdf360,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.