Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2622
Title: Газові ринки ЄС та України: сучасний стан і перспективи розвитку
Other Titles: Gas Markets of EU and Ukraine: Modern State and Prospects of Development
Authors: Касич, Алла Олександрівна
Яковенко, Ярослава Юріївна
Keywords: нафтова промисловість
ефективність
енергоефективність
перспективи
ринок
Issue Date: 2013
Citation: Касич А.О. Газові ринки ЄС та України: сучасний стан і перспективи розвитку /А. О. Касич, Я. Ю. Яковенко // Бізнес Інформ. – 2013. – № 9. – С. 8–15.
Source: Бізнес Інформ
Abstract: Мета статті полягає у дослідженні сучасного стану і тенденцій розвитку газових секторів ЄС та України, виявленні проблем вітчизняного енергетичного сектора. Проаналізовано зміни у світовому газовому секторі. Розглянуто європейську систему енергозабезпечення. Зосереджено увагу на дослідженні стану газового ринку ЄС за базовими показниками, джерелами постачання газу та нормативно-правовими засадами функціонування. Проаналізовано проблеми диверсифікації поставок природного газу до країн Європи. Обґрунтовано роль України як головного транзитера природного газу. На основі проведеного дослідження визначено напрями підвищення потенціалу газової промисловості України. Наголошено на зацікавленості України та ЄС в активізації розвитку енергетичної політики України. Виокремлено основні проблеми, які постають перед Україною на шляху входження до єдиного енергетичного ринку ЄС. Подано інструменти вирішення забезпечення ефективного функціонування газотранспортної системи України.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2622
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування (МПА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
business-inform-2013-9_0-pages-8_15.pdf448,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.