Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2625
Title: Ресурсне забезпечення модернізаційних процесів в Україні: регіональний аспект
Other Titles: Resourcing the Modernization Processes in Ukraine: Regional Aspect
Authors: Касич, Алла Олександрівна
Keywords: модернізація
ресурси
методика
аналіз
ефективність
планування
Issue Date: 2016
Citation: Касич А. О. Ресурсне забезпечення модернізаційних процесів в Україні: регіональний аспект / А. О. Касич // Бізнес Інформ. – 2016. – № 2. – С. 138–143.
Source: Бізнес Інформ
Abstract: Метою статті є дослідження проблем ресурсного забезпечення процесів модернізації в національній економіці. На основі аргументації потреби у проведенні комплексного моніторингу стану ресурсного забезпечення процесів модернізації було визначено мету аналізу, базисні принципи формування відповідної методики. Запропоновано використовувати регіональний підхід для проведення такого аналізу. Розроблену методику аналізу ресурсного забезпечення процесів модернізації представлено у вигляді структурно-логічної моделі. Запропоновано розглядати п’ять груп показників (матеріальних, фінансових, інституційних, кадрових та інноваційних), за якими проводиться порівняльний аналіз відповідного ресурсного забезпечення. На основі розробленої методики було проведено аналіз ресурсного забезпечення областей України, що дало можливість сформувати комплексне бачення проблеми: загальний рівень ресурсного забезпечення та стан окремих видів ресурсів всіх областей. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка сценаріїв активізації модернізаційних процесів окремих регіонів в умовах різного рівня ресурсного забезпечення.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2625
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
business-inform-2016-2_0-pages-138_143.pdf319,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.