Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/265
Title: Механізація транспортних операцій закройно-вирубного виробництва
Other Titles: Механизация транспортных операций закройно-вырубочного производства
Mechanization of transport operations cutting-wyrobionego production
Authors: Ковальов, Юрій Адиславович
Борисенко, В’ячеслав Іванович
Івченко, Н. О.
Keywords: Взуттєва фабрика
Вирубний цех
Конвеєр
Розвантаження
Контейнер
Штабелер
Перевантаження
Гравітаційний стелаж
Ярус конвеєру
Обувная фабрика
Вырубочний цех
Конвейер
Разгрузка
Контейнер
Штабелер
Перегрузка
Гравитационный стеллаж
Ярус конвейера
Shoe factory
Interplant transport
Conveyor
Unloading
Container
Stacker
Overload
Gravity rack
The tier conveyor
Issue Date: 1987
Citation: Ковальов Ю. А. Механізація транспортних операцій закройно-вирубного виробництва / Ю. А. Ковальов, В. І. Борисенко, Н. О. Івченко // Легка промисловість. – 1987. – № 2. – С. 14-16.
Abstract: Розглянута схема механізації транспортних операцій закрійного та вирубного цехів взуттєвої фабрики. Описані різні елементи транспортного ланцюжка: конвеєри (одно-, двох- та чоти ярусні), перекидний конвеєр, рольганги, штабелери, гравітаційні стелажі. Запропонована схема дає можливість раціонально використовувати виробничу площу, підвищити продуктивність праці, забезпечить збереження об’єктів, що переміщуються (напівфабрикатів та готової продукції)
Рассмотрена схема механизации транспортных операций закройного и вырубочного цехов обувной фабрики. Описаны разные элементы транспортной цепочки: конвейеры (одно-, двух- и четырех ярусные), перекидной конвейер, рольганги, штабелеры, гравитационные стеллажи. Предложенная схема дает возможность рационально использовать производственную площадь, повысить производительность труда, обеспечить сохранность объектов перемещения (полуфабрикатов и готовой продукции)
The scheme of mechanization of transport operations and wyrobionego cutting shops Shoe factory. The diverse elements of the transport chain: the conveyor (one-, two - and four longline), reversible conveyor, conveyors, stackers, gravity racks. The proposed scheme allows efficient use of production area, raise productivity, ensure the safety of the objects move (semi-finished products and finished products)
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/265
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.