Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/266
Title: АНАЛІЗ ПОДАТКІВ, ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ ТА ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ В КОНТЕКСТІ РОЗРАХУНКУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА АВІАБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
Authors: Безверхий, К. В.
Keywords: податок
єдиний соціальний внесок
інші платежі
податкове навантаження
податкова віддача
суб’єкти господарювання
налог
единый социальный взнос
другие платежи
налоговая нагрузка
налоговая отдача
субъекты хозяйствования
tax
single social tax
other payments
tax burden
tax returns
entities
Issue Date: Dec-2015
Citation: Безверхий K. Аналіз податків, єдиного соціального внеску та інших платежів в контексті розрахунку податкового навантаження підприємства авіабудівної галузі / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 11. – C. 37 – 43.
Abstract: У статті висвітлено питання аналізу податків, єдиного соціального внеску та інших платежів в контексті розрахунку податкового навантаження підприємства авіабудівної галузі. Розглянуто сутність категорії «податкове навантаження». Проаналізовано нормативно-правові акти щодо вживання терміну «податкова віддача», який є синонімом до поняття «податкове навантаження». В процесі дослідження розраховано коефіцієнт загального податкового навантаження Державного підприємства «Антонов» за 2012 ‒ 2014 р. Отриманий результат буде корисним для застосування в практичній діяльності суб’єктів господарювання авіабудівної галузі, щодо оптимізації податкового навантаження.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/266
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Безверхий К.pdf359.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.