Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2660
Title: Відображення гуманістичних та реформаційних ідей у бароковій літературі
Other Titles: Representation of Humanistic and Reformation Ideas in Baroque Literature
Authors: Александрович, Тетяна Зігфридівна
Keywords: Бароко
Гуманізм
Ренесанс
Реформація
риторична белетристика
Issue Date: 2016
Publisher: Посвіт
Citation: Александрович Т. З. Відображення гуманістичних та реформаційних ідей у бароковій літературі / Т. З. Александрович // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 жовтня 2016 р., Баку, Ужгород, Дрогобич) / [редактори-упорядники А.Душний, М. Махмудов, В.Ільницький, І. Зимомря]. — 2016. — С. 300-302.
Abstract: У дослідженні стверджується, що стилю Бароко вдалося гармонійно поєднати непоєднуване завдяки вдалому переплетенню й органічному поєднанню з іншими стильовими напрямами, поміркованому узагальнюванню. Авторка наполягає на тому, що риторична белетристика того періоду хоч і розвивалася під впливом західної літератури, але водночас була мистецтвом національним.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2660
Faculty: Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси)
Department: Кафедра ГМД та ТЛП. Секція "Гуманітарна"
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра ГМД та ТЛП. Секція "Гуманітарна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aleksandrovych T. Representation of Humanistic and Reformation Ideas in Baroque Literature.pdf170,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.