Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2669
Title: Управління економічною безпекою підприємства
Other Titles: Управление экономической безопасностью предприятия (на примере предприятий швейной отрасли)
Authors: Бокій, Володимир Іванович
Діденко, Є. О.
Keywords: економічна безпека
экономическая безопасность
ризики та загрози діяльності
стабільний та безпечний розвиток
комплексний методичний підхід
риски и угрозы деятельности
стабильное и безопасное развитие
комплексный методический подход
Issue Date: 13-Jan-2012
Citation: Діденко Є. О. Управління економічною безпекою підприємства [Текст] : автореферат дис. ... канд - та екон. наук : 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами ( за видами діяльності ) : захищена 14.02.2012 / Є. О. Діденко ; КНУТД. - К., 2012. - 20 с.
Abstract: Розроблено комплексний методичний підхід до дослідження стану економічної безпеки швейного підприємства на основі визначення її загального рівня та оцінки ризикованості діяльності, що дозволяє обґрунтовувати стратегію його безпечного розвитку. Запропоновано концепцію управління економічною безпекою швейних підприємств, яка визначає особливості реалізації стратегії безпечного розвитку задля забезпечення їх стабільного й ефективного функціонування на основі протидії загрозам діяльності. Обґрунтовано конкретні рекомендації щодо формування стратегії безпечного розвитку вітчизняного швейного підприємства та оцінено ефективність її реалізації в процесі його господарювання.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2669
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту
Appears in Collections:Автореферати та дисертації
Кафедра менеджменту (М)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Текст.pdf596,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.