Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2704
Title: Соціально-економічні та організаційні фактори раціонального використання трудового потенціалу промисловості
Other Titles: Социально-экономические и организационные факторы рационального использования трудового потенциала промышленности
Authors: Щербак, В. Г.
Issue Date: 2007
Citation: Щербак В. Г. Соціально-економічні та організаційні фактори раціонального використання трудового потенціалу промисловості / В. Г. Щербак // Механізм регулювання економіки. — 2007. — № 1. — С. 133-141.
Source: Механізм регулювання економіки
Abstract: Стаття присвячена розробці теоретичних і методичних положень по підвищенню ефективності промисловості за допомогою активізації трудового потенціалу на основі комплексного дослідження соціально-економічних процесів, які відбуваються в перехідній економіці.
Статья посвящена разработке теоретических и научно-методических положений щодо повышения эффективности промышленности при помощи активизации (формирования качественного состава, сохранения, распределения, перераспределения и рационального использования) трудового потенциала на основе комплексного исследования социально-экономических процессов.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2704
Faculty: Факультет підприємництва та права
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 1726-8699
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Наукові публікації (статті)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20161025_112.pdf269,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.