Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/272
Title: Соціальна звітність суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку
Authors: Безверхий, К. В.
Keywords: соціальна звітність
інтегрована звітність
алгоритм
показники
коефіцієнти
оцінка
социальная отчетность
интегрированная отчетность
алгоритм
показатели
коэффициенты
оценка
social reporting
integrated reporting
algorithm
parameters
coefficients
evaluation
Issue Date: Dec-2015
Citation: Безверхий К. В. Соціальна звітність суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку / К. В. Безверхий // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2015. – Вип. 1 (25). – С.170 – 185.
Source: Фінанси, облік і аудит
Abstract: У статті розглянуто соціальну звітність суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку. Метою дослідження є удосконалення розробки коефіцієнтів і методику їх оцінки, що відображають рівень соціальної відповідальності підприємств та відображення їх у звітності. Методи аналізу і синтезу використані для структурування предметної області дослідження на основі ідентифікації та формалізації питання соціальної звітності суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку. В результаті проведеного дослідження: а) визначено, що соціальна звітність є індикатором соціальної відповідальності бізнесу (на скільки бізнес відкритий до суспільства), а отже складовою інтегрованої звітності підприємства, що виражається у поєднанні фінансових та нефінансових показників суб’єкта господарювання; б) запропоновано інформаційні джерела для розрахунку коефіцієнтів, що відображають рівень соціальної відповідальності підприємств; в) висвітлено методику комплексної оцінки рівня соціальної відповідальності підприємства. Отриманий результат буде корисним для застосування в системі корпоративного управління суб’єктами господарювання різних галузей економіки. Результат дослідження має теоретичну і практичну цінність у відображенні соціальної відповідальності бізнесу в звітності.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/272
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Безверхий К.pdf768,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.