Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/292
Title: БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА УМОВНА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДУБЛЕННЯ ЗА МОДІФІКОВАНИМ МЕТОДОМ ХУКА-ДЖИВСА
Other Titles: APPLICATION OF MODIFIED HOOKE- JEEVES METHOD FOR MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION
Authors: Брановицька, Слава Вікторівна
Бондаренко, Сергій Г.
Данилкович, А. Г.
Сангінова, Ольга Вікторівна
Червінський, В. О.
Keywords: Багатокритеріальна умовна оптимізація
дублення шкіряного напівфабрикату
модифікований метод Хука-Дживса
Issue Date: 24-Apr-2014
Citation: Баготокритеріальна оптимізація процесу дублення за модифікованим методом Хука-Дживса / [С. В. Брановицька, С. Г. Бондаренко, А. Г. Данилкович, О. В. Сангінова, В. О. Червінський] // Наукові вісті НТУ України (КПІ). - 2014. - № 1. - С. 99-105.
Abstract: Розв'язано задачу багатокритеріальної умовної оптимізації хромового дублення шкіряного напівфабрикату із застосуванням модифікованого методу Хука-Дживса. Критерій оптимальності для процесу хромового дублення шкіряного напівфабрикату представлений у вигляді узагальненої цільової функції. Відповідно до обраного критерію визначені оптимальні значення параметрів процесу дублення. Запропонований метод може бути використаний для оптимізації аналогічних технологічних процесів.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/292
Appears in Collections:Кафедра біотехнології, шкіри та хутра (БШХ)
Наукові публікації (статті)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf362.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.