Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2926
Title: Вплив інтеграційних процесів на сферу вищої освіти: соціально-економічний контекст
Other Titles: The Impact of Integration Process into The Higher Education: Socio-Economic Aspect
Authors: Натрошвілі, Світлана Геннадіївна
Бабина, Тетяна Геннадіївна
Єршова, Олена Павлівна
Keywords: глобалізація
інтеграція
трансформаційні процеси
вища освіта
управління вищими навчальними закладами
ринок освітніх послуг
Issue Date: 2016
Citation: Натрошвілі С. Г. Вплив інтеграційних процесів на сферу вищої освіти: соціально-економічний контекст / С .Г. Натрошвілі, Т. Г. Бабина, О. П. Єршова // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 36, Том VII (67): Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - К.: Гнозис, 2016. - С. 8-18.
Source: Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Abstract: Глобалізаційні процеси суттєво впливають на всіх суб’єктів ринку, вищі навчальні заклади зокрема. Виші кардинально змінюють стратегію та управління, реагуючі на виклики часу. Проаналізований вплив інтеграційних процесів на сферу вищої освіти з урахуванням соціально-економічних факторів. Окреслені основні «сенситивні зони» формування ринку освітніх послуг в Україні.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2926
Faculty: Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси)
Department: Кафедра економіки
ISBN: 978-617-7009-28-2
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра економіки
Кафедра ГМД та ТЛП. Секція "Гуманітарна"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S.G. Natroshvili.pdf242,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.