Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/293
Title: Аналіз методів оптимізації мікроенергетичних систем (MicroGrid) на основі джерел розподіленої генерації
Authors: Каплун, В. В.
Кравченко, О. П.
Василенко, В. В.
Макаревич, С. С.
Каплун, Р. В.
Keywords: мікроенергетична система
джерела розподіленої генерації
методи багатокритеріальної оптимізації
микроэнергетическая система
источники распределенной генерации
методы многокритериальной оптимизации
MicroGrid
micro energy system
distributed energy sources
methods of multicriteria optimization
Issue Date: 2015
Citation: Аналіз методів оптимізації мікроенергетичних систем (MicroGrid) на основі джерел розподіленої генерації / В. В. Каплун, О. П. Кравченко, В. В. Василенко, С. С. Макаревич, Р. В. Каплун // Вісник КНУТД. - 2015. - № 2 (84) : Серія "Технічні науки". - C. 5-17.
Abstract: Проаналізовано та обгрунтовано вибір методів математичного моделювання і багатокритеріальної оптимізації функціонування мікроенергетичних систем з джерелами розподіленої генерації з урахуванням графіків навантаження, якості електричної енергії, надійності роботи та умов експлуатації. Одержані рекомендації щодо надання переваг математичному моделюванню MicroGrid з використанням евристичних методів оптимізації, таких як ACO та PSO, які дають можливість одержувати розв’язки на значно коротшому інтервалі часу і характеризується підвищеною стійкістю до збіжності результатів. Встановлено переваги методів ACO та PSO для оптимізаційної процедури з меншою кількістю вихідних параметрів, більшою варіативністю у порівнянні з іншими евристичними чи традиційними методами.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/293
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра електроніки та електротехніки (ЕЕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V84_P005-017.pdf323.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.